Kasım'12

By bultenadmin on 22 November 2012

Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS) Projesi'nin İlk Etabı Tamamlandı...
 

Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS), Üniversitemizdeki BT hizmetlerini kullanıcı odaklı olarak, stratejik hedefler doğrultusunda ve garanti edilen kalitede veren bütünleşik bir sistemin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla 2009 yılında başlatılmıştır.

 1 - 16 Kasım 2012 tarihleri arasında 2013 BAP-1 desteği başvuruları Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS) üzerinden toplanarak ve değerlendirilerek yeni sistemin ve http://portal.metu.edu.tr arayüzünün ilk gerçek ortam kullanımı gerçekleştirilmiştir.

Belirtilen tarihler arasında 400 proje başvurusu toplanmış ve hakem  değerlendirmeleri sürecine geçilmiştir. Yapılan başvuruların BBS  aracılığıyla gerçekleştirilmesi sayesinde; proje yürütücüleri başvuru  süreçlerinin ilerleyişini sistemden takip edebilecek, başvuru değerlendirmek için atanan hakemler sistem üzerinden değerlendirmelerini belirtebilecek, akademik birim yöneticileri kendi birimlerinden yapılan başvuruların mali ve istatistiksel bilgilerini sürekli olarak gözlem altında tutabileceklerdir.
 
BAP-1 başvurularının ilk defa Üniversite Portal'ı üzerinden toplandığı bu dönem, ileride kampüs içinde kullanılmakta olan pek çok dağıtık uygulamanın  bütünleşik olarak çalışmasını hedefleyen BBS projesinde önemli bir kilometre taşı oluşturmaktadır.
 
Proje ile ilgili ilerlemeler https://bbs.metu.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz.
 
 

EDYS - Evrak Yönetimi Modülü Kullanıma Açılıyor...

 
Elektronik Doküman Yönetim Sistemi’nin (EDYS) bir parçası olan Evrak Yönetimi Modülü, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bölümler arası gelen/giden evrak için uygulamaya alınacaktır. İç yazışmalar için ise 2013 yılı yaz dönemi itibariyle uygulamaya konulması planlanmaktadır.
 
Modülün kullanımını ile ilgili eğitim kapsamında, Kasım ayı içinde toplam 8 gün süren bir program dahilinde çeşitli bölüm ve birimlerden  297 kişiye Evrak Yönetimi Sistemi kullanımı hakkında eğitim verilmiştir. Eğitim alan kişilere, 1 Ocak 2013 tarihine kadar modülü test ortamından kullanarak deneyim kazanmaları için olanak sağlanmıştır. Bu süre zarfında modülü kullanırken ihtiyaç duyacakları tarayıcılara sahip olmayan birimlerin uygun tarayıcılarını temin etmeleri gerekmektedir.
 
 

Bölüm/Birimlerin E-posta Servislerini Merkezileştirme Çalışmaları Devam Ediyor... 

 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından merkezi olarak verilen servislerin bölüm ve birimler tarafından yerel olarak da işletilmesi konusundaki politikalar değerlendirilmektedir. Bu kapsamda DNS, Web, e-posta gibi servislerin merkezi hizmetler kapsamında kullanılmasının teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
 
İki bölümün talep etmesi üzerine bölüm e-posta sunucularının Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yönetiminde bulunan sunucu altyapısına geçirilme çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda karşılıklı imzalanan politika metni sonucu geçişlerin 6 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu süre içerisinde bölüm adreslerine gelen e-postalar, merkezi olarak kullanıcıların @metu.edu.tr'li adreslerine yönlendirilecektir. 6 ay sonrasında bu yönlendirme tanımı kaldırılacak ve kullanıcılarımız bölüme ait e-posta adresleri yerine merkezi sistemlerdeki e-posta adreslerini kullanmaya başlayacaklardır.
 
Benzer çalışma yapmak isteyen bölüm/birimlerimiz, bilgisayar koordinatörleri aracılığıyla hotline@metu.edu.tr adresinden BİDB ile iletişime geçebilirler. 
 
 

Yedek İnternet Hattımızın Kapasitesi Yükseltildi...

 
ODTÜ Kampus Dışı İnternet bağlantımız ULAKBİM akademik ağı üzerinden verilmektedir. Bu ana bağlantının, kablolama altyapısı farklı bir güzergah üzerinde bulunan ve farklı bir servis sağlayıcıdan hizmeti alınan yedeği bulunmaktadır.
 
Ana bağlantının yedeği durumunda olan hattın kapasitesi 300 Mbps'den 1000 Mbps'ye çıkarılmıştır. Bu çalışma ile birlikte yerleşke çıkış trafiğimiz kapasite olarak bire bir oranında  yedeklenmiştir. Ana İnternet çıkış hattında bir sorun olması durumunda en kısa sürede yedek hattın devreye girerek kullanıcılarımızın kesintiden etkilenmemesi sağlanacaktır.

 

Lojmanlar Bölgesi IP Kayıt Sistemi Kullanıma Alındı...

 
Lojmanlar bölgesinde yetkisiz veya yanlış IP adresi kullanımı sebebiyle oluşan IP çakışmaları ve sonrasında IP adresinin gerçek kullanıcısına ulaşmak konusunda yaşanan sıkıntıları önlemek amacıyla lojmanlar bölgesi için web tabanlı bir IP kayıt sistemi oluşturulmuştur.

 
Yaklaşık 1 yıldır yeni bağlantı istekleri için kullanılan sistemin, 31 Ekim 2012 tarihi itibarı ile tüm lojmanlar genelinde kulanımına karar verilmiş ve 10 Ekim 2012 tarihinde lojmanlar e-posta listesi üzerinden gerekli duyuru yapılıp, belirtilen tarihte sistem tam kullanıma alınmıştır. Bu tarihten itibaren lojman bölgelerinden kablolu ağa bağlanmak isteyen tüm kullanıcılarımızın (konutlarında kendi kablosuz erişim noktası (AP) cihazlarını kablolu ağa bağlayanlar dahil) http://netregister.metu.edu.tr adresinden gerekli kayıt işlemini yapmaları gerekmektedir. 
 
IP adresi kayıt sistemi konusunda yardım ihtiyacı olan kullanıcılarımız, 3378 No’lu telefondan veya l-koord@metu.edu.tr adresinden lojman bilgisayar koordinatörü ile iletişime geçebilirler.
 
 

Modem Servisi Kullanımdan Kaldırıldı...

 

ODTÜ Modem servisi, 2104300 No'lu telefon hattı üzerinden kullanıcılarımızın yerleşke dışından bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1992 yılında hizmet vermeye başlamış ve günümüze kadar açık tutulmuştur. Modem servisi, teknolojisi gereği 33.6 Kbps hızında çevirmeli ağ bağlantısıyla kullanıcılarımızın kampüs ile uzaktan bağlantısını sağlamıştır.
 
Gelişen ağ teknolojileri ile birlikte bu servis kullanım ömrünü tamamlamış, eski teknolojiye sahip modem servisine olan ihtiyaç kalmamıştır. Bu nedenle servisin kullanımdan kaldırılmasına karar verilmiştir.