Temmuz'12

By bultenadmin on 17 July 2012

İBE Laboratuvarı TSE Akreditasyonu Aldı...

ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, 2006 yılından bu yana bilişim sistemleri için kolay kullanılabilir arayüzlerin geliştirilmesi konusunda yapılacak testlere destek vermek amacıyla, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay'ın akademik danışmanlığında faaliyetlerini yürütmektedir.

Laboratuvar, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu" standardına uygun olarak, "TS EN ISO/IEC 9241-151 İnsan Sistem Etkileşiminin Ergonomisi-Bölüm 151: Dünya Geneli Arayüzleri Kılavuzu" kapsamında ürün belgelendirme çalışmalarının yürütüleceği, TSE’nin Türkiye’deki ilk ve tek akredite laboratuvarı olarak yetkilendirilerek hizmet vermeye başlamıştır.

Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://ibe.bidb.odtu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
 

ODTÜ Kullanıcı Hesap Yönetimi Sayfası Açıldı...

ODTÜ merkezi bilişim servislerine erişimde kullanmakta olduğunuz kullanıcı hesabı ile ilgili işlemleri gerçekleştirebileceğiniz 'ODTÜ Kullanıcı Hesap Yönetimi Sayfası' https://useraccount.metu.edu.tr/ adresinde kullanıma açılmıştır.

Kullanıcılarımız bu sayfa üzerinden:

  • unuttukları şifrelerini güvenlik adımlarını geçtikten sonra geri kazanabilir,
  • şifrelerini değiştirebilir,
  • yeni şifrenin gönderileceği bir kurtarma e-posta adresi belirleyebilirler.

Ayrıca ODTÜ'ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz, kayıt sırasında verilen tek kullanımlık şifreleri ile aynı sayfadan kalıcı şifrelerini belirleyip, kendilerine sistem tarafından önerilen ad.soyad@metu.edu.tr yapısındaki e-posta adreslerinden birini seçerek aktif hale getirmelidirler.
 

ODTÜ Anket Servisi Kullanıma Sunuldu...

Web tabanlı anketlerin teknik bilgiye ihtiyaç duyulmadan oluşturulmasına yönelik merkezi bir yazılım altyapısı sağlayan ODTÜ Anket Servisi, pilot uygulama ve geliştirme dönemi tamamlanarak, 6 Haziran 2012 tarihi itibarıyla kullanıma sunulmuştur. ODTÜ Anket Servisi'ne http://metusurvey.metu.edu.tr/ adresinden erişilmektedir. Bu hizmet ile temel olarak;

  • anket oluşturma, yönetme, yanıtlama ve raporlama işlemleri elektronik ortamda ve kullanımı kolay ekranlar üzerinden yapılabilmekte,
  • anket yönetim işlemleri herhangi bir eğitim gerektirmeden gerçekleştirilebilmekte,
  • oluşturulan anketler Üniversitemiz kurumsal kimlik standartları ile uyumlu arayüzler üzerinden sunulabilmekte,
  • yanıtlanan bir anketin sonuçları dinamik olarak görüntülenebilmekte ve kolayca analiz edilebilmektedir.

ODTÜ personeli statüsündeki kullanıcılarımız herhangi bir başvuru gerekmeksizin, ODTÜ Anket Servisi'ne merkezi kullanıcı kodu ve şifreleri ile erişip yararlanabilmektedir.

ODTÜ Anket Servisi üzerinde sadece akademik veya idari amaçlı anketler oluşturulabilmektedir. ODTÜ Anket Servisi'nden yararlanan kullanıcılarımızın servis üzerinde oluşturup yayınlayacakları herhangi bir anketi kullanıma açmadan önce, ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi bünyesindeki Etik Kurulundan onay almaları gerekmektedir.

Servisin işleyişi ile ilgili sorular ueam@metu.edu.tr adresi aracılığıyla ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi'ne, servisin teknik altyapısı ile ilgili sorular ise metusurvey@metu.edu.tr adresi aracılığıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na iletilebilir.

 

ODTÜ'de IPv6 Ağ Yapısı Yaygınlaştırılıyor...

IP sürüm 4'teki IP adresi sayısı yetersizliğinin üstesinden gelmek amacı ile IETF (Internet Engineering Task Force) tarafından IPv6 adında yeni bir adresleme protokolü geliştirilmiştir. Adresleme yapısı ile IPv4'ten defalarca daha fazla IP adresine olanak tanıyan IPv6, dünyada gün geçtikçe daha da yaygın hale gelmektedir. Bu kapsamda ODTÜ, teknolojik yenilikleri takip etmek misyonuyla, Türkiye üniversiteleri arasında IPv6 ağına bağlanan ilk Türk üniversitesi olmuştur.

BİDB Ağ Grubu, yerleşke ağı içinde IPv6'nin yaygınlaşması için bölüm/birimlere destek hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Haziran ayı içinde IPv6 bağlantısını sağlanmış ve böylelikle bölüm her yıl 8 Haziran'da kutlanan Dünya IPv6 Günü'nde IPv6 ağına bağlı hale gelmiştir.

ODTÜ omurga ağına bağlı bulunan bölüm/birimler talep etmeleri durumunda IPv6 ağına dahil olabilmektedirler. Bunun için yapılması gereken çalışmalar ile ilgili bilgi almak amacıyla ODTÜ BİDB Ağ Grubu ile iletişime geçmek yeterli olacaktır. Ağ Grubu ve bölüm/birim koordinatörlüğü tarafından yürütülecek ortak çalışmaların ardından, ağ bağlantı cihazları, bölüm/birim içi servis veren sunucular ve ağa dahil olması istenen bilgisayarlarda gerekli ayarların yapılmasının ardından IPv6 bağlantısı sağlanabilecektir.

Detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir;

http://ipv6.metu.edu.tr - ODTÜ IPv6 sayfası
http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6 - IPv6 Wiki
http://worldipv6day.org/ - Dünya IPv6 günü sayfası

 

BİDB Sanallaştırma Çalışmalarına Devam Ediyor...

ODTÜ BİDB sanallaştırma çalışmalarına 2009 Yılından itibaren başlamıştır. Açık kaynak kodlu; “Xen” sanallaştırma çözümü kullanılarak başlanılan çalışmalarla, sunucu donanım kaynaklarından optimum seviyede faydalanılarak, gereksiz kaynak kullanımının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 2010 Yılından itibaren “Xen” sunucularımıza ek olarak “Vmware” sanallaştırma yazılımı satın alınarak, toplamda 144 çekirdek ve 588GB Bellek kapasiteli yeni bir sanallaştırma havuzu işletime alınmıştır.

2009 Yılında iki adet fiziksel sunucuda 4 adet sanal sunucu olarak başlayan çalışmalarımız, şu anda 8 adet fiziksel sunucu ve 88 adet sanal sunucu olarak devam etmektedir. Sanallaştırma teknolojilerinin uygulanması ile önemli servisler yedekli yapıya kavuşmuş ve sunucu yönetimi merkezileştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda donanım ömrünü tamamlamış ya da tamamlamak üzere olan 21 adet fiziksel sunucu emekli edilmiş ve bu sayede gereksiz kaynak tüketimi azaltılarak sunucu altyapı yönetimi kolaylaştırılmıştır. Sanallaştırma altyapısının genişletilmesi çalışmaları devam etmektedir.