Mayıs'12

By bultenadmin on 03 May 2012

Yeni Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (METU-SIS) Pilot Uygulamaya Alındı...

Üniversitemizde kullanılmakta olan Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OIBS); 1999 yılında üniversiteler arası ilk web tabanlı uygulama olarak hayata geçirilmiş, zaman içinde yeni modüllerin eklenmesiyle özellikleri genişletilmiştir. Bu sistemin yenilenmesi amacıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen METU Student Information System (METU-SIS) projesi Fakülte/Enstitü ve Öğretim Elemanları yararlanıcıları için 30 Nisan 2012 tarihinde aşağıdaki modüller ile birlikte rol-yetki tabanlı olarak pilot uygulamaya alınmıştır.

- Bölüm bilgileri ile bölümlere bağlı zorunlu, önkoşul, denk ve seçmeli derslere ait işlemler
- Açılan derslerin grup bilgileri, önkoşul ve denk derslerine ait bilgilere yönelik işlemler
- Dönem içinde açılan ders ve ders grubuna kayıtlı öğrencilerin bilgilerine ulaşım
- Bölümlerdeki öğrencilerin sınıflara ve döneme göre takip işlemleri
- Öğrencilerin özlük bilgilerinin görüntülenmesi (askerlik, adres, burs, yurt, sağlık, vb.)
- Haftalık Ders Programı
- Ara sınav ve final tarihlerinin ders ve bölüme göre görüntülenmesi
- Danışman Onay
- Not Girişi
- Öğrenci akademik durum takibi (karne, transkript, öğrenci mezuniyet durumu)

1 aylık pilot uygulama dönemi boyunca kullanıcılardan gelen geribildirimler kapsamında yapılacak ek çalışmalar sonrasında Mayıs ayı sonu itibarıyla açılışı yapılacaktır. Projenin diğer yararlanıcılarını da kapsayan modüllerinin geliştirilmesi devam etmekte olup tamamlandıkça duyurulacaktır. 

METU-SIS(1.0) arayüzüne https://sis.metu.edu.tr adresini kullanarak ODTÜ merkezi kullanıcı kodu ve şifreleriz ile giriş yapabilir, yetkileriniz oraninda sistemden yararlanabilirsiniz. Sistem ile ilgili geri bildirimler, her sayfanın sağ alt köşesinde bulunan "Geri Bildirim Gönder" düğmesini kullanarak iletilebilir.

"Openmeetings" Altyapısıyla Videokonferans Sistemi Hizmete Sunuldu...

Üniversitemiz bünyesinde uzak sistemler arası video aracılığı ile konferans yapılması ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli açık ve kapalı kaynak kodlu sistemler araştırılarak, sistematik bir karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda açık kaynak kodlu bir sistem ile devam etme kararı alınarak, "openmeetings" adlı uygulama üzerinde karar kılınmıştır.

Sistem, üniversitemiz kurumsal kimlik çalışmaları ile paralel gidecek şekilde değiştirilmiş ve http://webinar.metu.edu.tr adresi üzerinden, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın teknik; Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi'nin idari desteği ile hayata geçirilmiştir.

Videokonferans sistemi, Üniversitemiz merkezi doğrulama sistemi ile uyumlu olarak çalışmakta ve kullanıcılar sahip oldukları ODTÜ kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilmektedirler. Sistem aynı anda birden fazla video konferans ve görüşmeleri desteklemekte ve ODTÜ merkezi doğrulama sisteminde yer almayan dışarıdan gelecek kullanıcılar için ayrı bir davet mekanizması içermektedir. Ayrıca, kullanıcılar sistem üzerindeki bütün çalışmaları eğer isterlerse kaydedebilmekte ya da kendi sistemlerini diğer kullanıcılar ile paylaşabilmektedirler.

Sistem, kendi içerisinde ayrıca http://ocw.metu.edu.tr adresinde yer almakta olan Açık Ders Malzemeleri sistemi ile uyumlu hale getirilmiş ve ortak kullanıma sunulmuştur.

ODTÜ Webinar servisinden yararlanmak için http://its.metu.edu.tr/webinar adresinde yer alan "Webinar Talep Formu" nu doldurabilirsiniz. Kullanım konusunda detaylı bilgi almak için ODTÜ Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi (ITS) ile irtibata geçebilirsiniz.

ITS İLETİŞİM BİLGİLERİ

Web adresi: http://its.metu.edu.tr
Adres: Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi, GİSAM Binası No:9
Telefon: 210 35 71
E-posta: its at metu.edu.tr

Yenilenen Bilgisayar Salonları Kullanıma Açıldı...

Kullanıcılarımıza daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacıyla Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan yenilenme çalışmaları kapsamında 1. ve 8. Yurt bilgisayar salonları 2011-2012 Öğrenim Yılı'nda yenilenerek kullanıcılarımızın hizmetine açılmıştır.

Bilgisayar salonlarının altyapısı, çalışma saatleri vb. gibi bilgiye http://pc-room.cc.metu.edu.tr bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Merkezi İçerik Yönetim Sistemi (MİYS) ile ODTÜ Web Sayfaları Düzenlendi...

Üniversitemizde başlatılan kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde, kurumsal kimlikle uyumlu web sayfaları oluşturulması amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) tarafından "Merkezi İçerik Yönetim Sistemi" (MİYS) isimli bir altyapı oluşturulmuştur. 2011 yılının son aylarında BİDB'nin başlattığı bir proje ile Üniversitemizdeki birim web sayfalarının bu altyapıya geçirilmesi için bazı birim web sayfalarına yönelik çalışmalar yapılmış, bu doğrultuda çalışması tamamlanan web sayfaları yeni altyapı üzerinden servis vermeye başlamıştır.

Çalışmalar hakkındaki detaylı bilgiye http://www.miys.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Hangi bölüm ve birimlerin web sayfaları ile ilgili çalışmaların bittiği ile ilgili güncel liste http://www.miys.metu.edu.tr/liste adresinde yer almaktadır.

Computing Information and Security Newsletter (CISN) 2012 / Ocak 20. Sayısı Okuyucularıyla Buluştu...

1994 yılından bu yana Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan ve Türkiye'nin ilk elektronik dergisi olan CISN'in (Computing & Information Services Newsletter) 20. Sayısı çıkmıştır. Derginin bu sayısındaki başlıklar ve yazarları aşağıda yer almaktadır:

Dergiye http://cisn.odtu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.