Mart'07

By bultenadmin on 22 April 2009

  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Akademik Bilişim '07 için Kütahya'daydı...

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta akademik bilişim konferansları dizisi olarak düzenlenlenen Akademik Bilişim Konferansı, bu yıl 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'de yapıldı. BİDB Akademik Bilişim'e 10 sunum ve 12 bildiri sahibi ile katıldı. Sunumlara http://www.bidb.odtu.edu.tr/index.php?go=usg⊂=ab07makaleler adresinden erişebilirsiniz

  • PC Salonları'nda Renkli Yazıcı Servisi Başlatıldı...

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilgisayar salonlarında renkli yazıcı çıktı servisi vermeye başlamıştır. Ücretlendirme ve renkli yazıcı çıktısı alınabilecek yerlerle ilgili detaylı bilgiye http://yazici-cikti.bidb.odtu.edu.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz.

  • SMS Yoluyla Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi'ne Erişim Sağlanabiliyor...

Öğrencilerimizin otomasyon sistemlerinden mobil teknolojiler yoluyla bilgi almalarını sağlamak amacıyla MOİBS (Mobil Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) adı verilen pilot bir uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulama kapsamında öğrenciler, 2006-2007 Güz Dönemi not bilgilerini ve Bahar Dönemi harç ödeme bilgilerini Kısa Mesaj Servisini kullanarak cep telefonları aracılığıyla öğrenebilmişlerdir. Gelecek dönemlerde ilgili ayrıntılı bilgi, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi web adresinde (https://oibs.metu.edu.tr/) öğrencilerimizin kullanımına açılmış olan "Student Mobile Information" programından edinilebilir. MOİBS ile öğrencilerimiz akademik bilgilerine cep telefonları üzerinden ulaşabileceklerdir. Bunun için "Student Mobile Information" 153 no'lu programı kullanarak kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt sonrasında öğrencinin belirlemiş olduğu seçeneklere göre sorgulama ve otomatik bildirim servisleri kullanımlarına açılmış olacaktır. Sorgulama servislerinde, sorgu komutlarını kısa mesaj ile 6388 servis numarasına göndererek, istenilen bilgiye kısa mesajla ulaşabilecek, otobildirim servislerinde ise kendileriyle ilgili dönem sonu ders notları, harç miktarı ve son ödeme tarihi açıklandığı anda öğrencinin cep telefonuna otomatik olarak kısa mesajla iletilecektir.

  • Bahar Dönemi Bilgisayar Kullanıcı Eğitimleri Kullanıcılarla Buluşuyor...

2006-2007 Bahar Dönemi süresince Üniversitemiz ögrenci ve personeline bilgisayar dünyasını daha yakından tanıtmak için Bilgi İşlem Daire Baskanlığı tarafından, "Bilgisayar Kullanıcı Eğitimleri" düzenlenmeye başlanmıştır. Eğitimler tüm öğrenci ve personelimize açık olup, ücretsizdir. Bu dönem bazı eğitimlerimiz canlı yayından da takip edilebilecektir. Eğitimler, canlı yayın ve kayıtlar hakkında detaylı bilgi http://seminer.cc.metu.edu.tr adresinde dönem boyunca haftalık olarak yer alacak ve kayıt başvuruları bu adresten kabul edilecektir.

  • ODTÜ RSS (Really Simple Syndication-Gerçekten Basit Dağıtım) Servisi Açılmıştır...

ODTÜ RSS (Really Simple Syndication-Gerçekten Basit Dağıtım) Servisi Açılmıştır... ODTÜ'deki Duyuru, Etkinlik ve İş Olanakları Sistemleri'nde yayınlanan duyuru, etkinlik ve iş ilanlarının, bu sitelere abone olunarak izlenebilmesine olanak sağlayan RSS servisimiz hizmete sunulmuştur. RSS (Really Simple Syndication-Gerçekten Basit Dağıtım) sık güncellenen web sitelerinin içeriklerinin başkaları ile paylaşılmasını sağlayan özel bir XML dosya formatıdır. RSS ile web sitelerine yeni eklenen içeriğe o siteyi ziyaret etmeden ulaşmak mümkündür. Bu servisten yararlanabilmek için kullanıcılarımızın ilgilendikleri servislerin RSS adreslerini, web tabanlı veya bilgisayara kurulan herhangi bir RSS okuyucu programa eklemesi veya RSS desteği olan tarayıcı veya e-posta okuma programlarından birini kullanması yeterlidir. RSS Servisi ile ilgili detaylı bilgiye http://www.odtu.edu.tr/metusite/rss.php adresinden ulaşılabilir.