Ocak '13

By bultenadmin on 09 January 2013

Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) Oluşturma Planlamalarına Başlandı...

Üniversitemizde merkezi bir Öğrenme Yönetim Sistemi (Learning Management System - LMS) oluşturulması için açık kaynak kodlu Moodle yazılımının kullanılmasına karar verilmiştir. 2013 yılı içerisinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi ile entegre çalışabilen, beklentilerin karşılanabildiği modüler bir sistem tasarımı oluşturulacak ve pilot olarak seçilecek derslerin  Merkezi Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden verilebilmesi sağlanacaktır. Bu konudaki çalışmaların BİDB ve Öğretim Teknolojileri Ofisi koordinasyonunda sürdürülmesi hedeflenmektedir.
 

Netregister Sayfası Yenilendi...

Yeni Netregister sayfası (https://netregister.metu.edu.tr) ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılarak 1 Ocak 2013 tarihinde kullanıma açılmıştır. Kullanıcılarımız güvenli bağlantı ile erişilen yeni sayfa üzerinden kablolu-kablosuz ve misafir cihaz yetkilendirme işlemlerini yapabilir,  İnternet kullanımı detaylarını görüntüleyebilir, kütüphane kaynaklarına uzaktan erişim için tek kullanımlık şifre alabilir, "Captive Portal" yöntemi ile kayıt edilmemiş kablosuz cihazların kullanıcı adı ve şifre ile yetkilendirilmesini sağlayabilir, IP kısıtlaması kaydı kontrolü ve kaldırılması işlemlerini gerçekleştirebilir ve geçmiş işlemlerini takip edebilirler.

2013 yılı içerisinde sayfa üzerinden güvenlik duvarı ayarları, Mail/SMS ile Misafir yetkilendirme, bütünleşik hız testi ve geçmişi işlemlerinin yapılması hedeflenmektedir.
 

Hız Testi Sitesi Açıldı (speedtest.metu.edu.tr)...

ODTÜ ağı içerisindeki bağlantı problemlerinin teşhisinde kullanılması amacı ile hız testi sayfamız http://speedtest.metu.edu.tr adresinden yayına açılmış bulunmaktadır. Bu hizmete şu an sadece ODTÜ yerleşkesi içerisinden ulaşılmaktadır. Yakın zamanda yeni netregister sayfası ile bütünleşik hale getirerek ODTÜ dışından kullanıcı adı ve şifre ile kullanıma açılacaktır.
 

Staff Roster'da Fotoğraf Yükleme Otomasyonu Hizmete Alındı...

Öğretim üyeleri ve görevlilerinin Staff Roster'da bulunan fotoğraflarını değiştirebilmelerine imkan sağlayan, "Academic Staff Image Upload 224" adlı program kullanıma açılmıştır. Öğretim üyelerimiz veya görevlilerimiz kendi bilgisayarlarından seçtikleri ve programda belirtilen standartlara uygun bir fotoğrafı bu program aracılığıyla sisteme yükledikten sonra bağlı oldukları bölüm sekreterliğine e-posta ile bilgi verilir. Bölüm sekreterliğinin onayı sonrası fotoğraf Staff Roster'da görüntülenebilmektedir.

Programa, https://oibs2.metu.edu.tr/Academic_Staff_Image_Upload_224 adresinden ulaşılabilir.
 

ÖİBS - METUSIS Kapsamında Çalışmalar Devam Ediyor...

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Otomasyonu kapsamında 2012-2013 Dönemi I. Yarıyılında bütünleme sınav programı, dersten çekilme-withdrawal, karne programı, not giriş programı-grading kısımlarında yenilikler yapılmış ve uygulamaya alınmıştır.
2012-2013 / II. Yarıyılında intibak işlemleri, açılan derslere onay işlemleri, bölüm/danışman onayı ve ders programı çakışma uyarısı uygulamalarında yenilikler devreye alınacaktır.
2012-2013 / II. Yarıyılında ayrıca programlara başvuru ve değerlendirme süreçlerinin (yatay geçiş, çift ana dal/yan dal, özel öğrenciler) elektronik ortamda yapılması ile geç kayıt, kayıt düzeltme, programa ders saydırma ve yarıyıl izinleri konularındaki süreçlerin elektronik ortama alınması hedeflenmektedir.
 

ÖİDB'de Akıllı Kart ile Ödeme Sistemi Kuruluyor...

Akıllı Kart Projesi kapsamında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda öğrencilerin Transcript Ücreti, Öğrenci Belgesi Ücreti vb. hesap ödeme işlemlerini akıllı kimlik kartları ile yapabilmelerini sağlamak için akıllı kart ile ödeme noktası kurulumu çalışmalarına başlanmıştır. ÖİDB'de alt ve üst katlar için birer adet  ödeme noktası kurulması planlanmıştır.

2013 Bahar döneminde akıllı kart ile ödeme noktalarındaki teknik altyapı değişikliklerinin tamamlanarak sistemin gerektiğinde kredi kartı ile ödemeyi de destekleyebilir hale getirilmesi hedefler arasındadır.
 

Sunucu Sanallaştırma Havuzunun Disk Kapasitesi Arttırıldı...

Gelişen teknolojiye paralel olarak kullanıcılarımızın artan bilişim ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sunucu sanallaştırma havuzunun disk kapasitesi 6 TB'tan 37 TB'a yükseltilmiştir. Bu sayede merkezi olarak sunulan servislerin yatayda genişleyebilmesinde esneklik sağlanmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının merkezi olarak sunduğu servislerde sunucu sanallaştırma teknolojilerinin kullanım oranı %70’in üzerine çıkmıştır.
 

ÖİDB ve YITDB için Ağ Güvenlik Duvarı Uygulaması Devreye Alındı...

ODTÜ yerleşke ağında kullanılmakta olan Durum Denetimli Güvenlik Duvarı'na (stateful firewall) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ağları da dahil edilmiştir. Bu uygulamada dışarıdan içeriye gelen ilk isteklere izin verilmez. Yalnızca içeriden dışarıya yapılan isteklere cevap olarak gelen paketlere izin verilir.
“Statefull”  denen bu özellik sayesinde dışarıdan gelen zayıflık taramalarına karşı önlem alınmış olur. Ayrıca iç ağda sunucu amaçlı bir servis çalıştırılmasına engel olunmuş olur.
 

Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Gelişmeye Devam Ediyor...

Üniversitemizde kullanıma açılan “Elektronik Doküman ve Evrak Yönetim Sistemi (EDYS)” uygulaması kapsamında “Gelen Evrak Yönetim modülü” 01.01.2013 tarihinde https://edys.metu.edu.tr adresinden uygulamaya alınmıştır. Açıldığı tarihten bu yana sistem üzerinden toplam 17.854 adet dış gelen evrak görüntülenmiş, 1694 adet dış gelen evrak taranarak kaydedilmiş,  3357 adet evrak aranmıştır. EDYS sistemi kullanımı kapsamındaki diğer istatistikler aşağıda yer almaktadır:

Bakım Onarım Formu - 2517 adet
Kitap Ödülü Formu     - 40 adet
Makale Formu           - 1031 adet
Taşıt Formu              - 1300 adet
Misafirhane Formu    - 1106 adet

EDYS uygulamasına, mensuplarımız kendilerine ait merkezi kullanıcı kodu (metu.edu.tr uzantılı) ve şifre ile giriş yapabilmektedir.
 

'ODTÜ Basın Arşivi' Web Sitesi Yenilendi...

Basında ODTÜ'ye ilişkin yayımlanan haberlerin günlük olarak görüntülendiği ve arşivlendiği 'Basında ODTÜ' başlıklı web sitesininin görsel arayüzü ile teknik altyapısında Basın Bürosu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü bir çalışma sonucunda 12.12.2012 tarihi itibarıyla değişiklik yapılmıştır.

ODTÜ kurumsal kimlik standartları ile uyumlu yeni web sitesi ile kullanıcılarımıza daha kullanışlı, rahat arama yapabilecekleri ve hızlı dolaşım imkanı sağlayan bir arayüz sunulmuştur. Yenilenen 'Basında ODTÜ' web sitesine http://basin-arsiv.metu.edu.tr/ adresinden ve ODTÜ web sitesi ana sayfasından ulaşılabilir.
 

Merkezi Anket Servisi Lisansüstü Öğrencilere Açıldı...

2012 Haziran ayında personelimizin hizmetine sunulan Merkezi Anket Servisi, lisansüstü öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır. Lisansüstü öğrencilerimiz, ders veya tez kapsamında ilgili danışman veya öğretim üyesinin onayı dahilinde yaptıkları anket çalışmaları için bu servisten yararlanabileceklerdir.

Merkezi Anket Servisi üzerinde sadece akademik veya idari amaçlı anketler oluşturulabilmektedir. Kullanicilarimizin servis üzerinde oluşturup yayınlayacakları herhangi bir anketi kullanıma açmadan önce, ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi bünyesindeki Etik Kurulundan onay almaları gerekmektedir. Servis kapsamında bugün itibarıyla toplam 39 adet anket UEAM tarafından onaylı ve aktif durumdadır.

Web tabanlı anketlerin teknik bilgiye ihtiyaç duyulmadan oluşturulmasını sağlayan Merkezi Anket Servisi arayüzüne ve gerekli diğer bilgiye http://metusurvey.metu.edu.tr/ adresinden erişilebilmektedir.
 

Yerleşke İnternet Çıkış Kapasitesi Yükseltildi...

Üniversitemizin ana İnternet bağlantı çıkışı ULAKBİM tarafından sağlanmaktadır. Artan kullanıcı ihtiyaçlarıyla beraber hat kapasitesinin eğitim-öğretim dönemi içerisinde yetersiz gelmeye başlaması sebebiyle ULAKBİM'e hat artırım talebi yapılmış ve yapılan ortak çalışma ile kapasite 23.01.2013 tarihi itibarıyla %100 oranında artırılarak toplam 2 Gbps'ye ulaşmıştır.

Yerleşke İnternet çıkışımızın kullanıcılar arasında adil ve "ODTÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları"na uygun olarak kullanılmasının sağlanması için çalışmalar devam etmektedir.