Yerleşke Dışından Kütüphane Kaynaklarına Ulaşım Süresi Uzatıldı...

By bultenadmin on 28 September 2012

Kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda yerleşke dışından kütüphane kaynaklarına ulaşmak için kullanılan önbellekleme servisinde değişiklik yapılmıştır. 

Önceki uygulamada kullanıcılarımızın netregister sisteminden (http://netregister.metu.edu.tr) aldıkları tek kullanımlık şifreleri 2 saatlik süre içerisinde geçerli olmaktaydı. Bu süreden daha fazla kullanım gerektiğinde ise 2 saatlik süre dolmadan sistemden yeniden şifre isteğinde bulunmaları gerekmekteydi. Yıl içerisinde gelen geri bildirimler göz önüne alınarak bu süre 12 saate çıkarılmıştır.

Kullanıcılarımız bundan sonra sistemden aldıkları tek kullanımlık şifreyi 12 saat boyunca kullanabilecekler, bu süre sonunda eğer yenilemezlerse tek kullanımlık şifre kullanım süresi dolacaktır.

Detaylı bilgi için;

http://bidb.odtu.edu.tr/682-yerleske-disindan-kutuphane-kaynaklarina-ulasim