Elektronik Doküman Yönetim Sisteminde (EDYS) Yeni Uygulamalar Başlatıldı...

By bultenadmin on 28 September 2012

2012 yılı boyunca EDYS'de yeni uygulamalar devreye alınmıştır.

1. Dönem çalışmaları kapsamında aktif olarak EDYS'de form olarak Bakım Onarım Formu, Misafirhane Talep Formu, Taşıt İstem Formu, Makale Yayın Ödülü Talep Formu ve Kitap Yayın Ödülü Talep Formu kullanılmaktadır. Rapor olarak kullanılan formların birim bazında, kullanıcı bazında ve üretilen evrak bazında istatiksel raporlarından faydalanılmaktadır.

2. Dönem kapsamında Gelen/Giden evrakları içeren Evrak Modülünün devreye alınması yönünde faaliyetler sürmektedir. Bu kapsamda eğitim ve uygulama çalışmaları başlamıştır. Tüm personelimizin kullanımına sunulacak olan Personel Yıllık ve Mazeret İzin Formları'nın EDYS üzerinde uygulamaya alınması çalışmaları devam etmektedir.