BİDB Bülten - Mayıs 2013

By bultenadmin on 17 July 2012

Çerçeve Anlaşma Çalışmaları Devam Ediyor...

Üniversitemizde bilgi teknolojileri ile ilgili kaynak kullanımının ve tedariğinin kurumsal bir yapı içinde, verimlilik esasına uygun biçimde yapılabilmesi temel amaçlardandır. Bu amaca yönelik olarak Üniversitemiz birimlerinin bilgisayar ihtiyaçlarının temin edilmesi için "Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği" kapsamında ilk pilot uygulama Ekim 2010'da hayata geçirilmiş ve yapılan ihale sonucunda 4 firma ile 18 aylık anlaşma imzalanmıştı.

Aynı amaç doğrultusunda 2013 yılında da “Çerçeve Anlaşma” ihalesi hazırlıkları yapılmış ve ihale ilanı yayımlanmıştır.

Çerçeve Anlaşma ihalesi 19 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilecek olup, ihalenin gerçekleşmesi ve sözleşmelerin imzalanması sonrası sürecin ilerleyişine göre Temmuz ayının üçüncü/dördüncü haftası alım sürecine başlanabileceği, Ağustos ayının birinci/ikinci haftası teslimat sürecinin başlayabileceği öngörülmektedir.

Çerçeve Anlaşma bilgilendirme sayfası http://www.cade.metu.edu.tr/ adresinde yayında olup 2013 yılı Çerçeve Anlaşma sürecine ait bilgilendirmeler bu web sayfası üzerinden takip edilebilecektir.

Veri Sözlüğü Uygulaması Kullanıma Açıldı...

Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS) projesinin hedeflerinden biri olan Veri Sözlüğü çalışması tamamlanarak üniversite portalından erişilebilir hale getirilmiştir. Veri Sözlüğü uygulamasıyla üniversitemiz bünyesinde barındırılan ve çeşitli birimler tarafından ortak olarak erişilen bilgiye güvenli ve hızlı ulaşmak, tekrarlı veri girişlerini engellemek, kurum süreçlerinin birbirleri ile olan bilgi akışını desteklemek ve bilişim sistemlerinin birlikte çalışmasını sağlamak mümkün olabilecektir.

Veri Sözlüğü uygulaması ile kullanıcılar yetki seviyelerine göre elektronik ortamda girilen bilgileri görüntüleyebilir, yeni veri elemanı önerisi yapabilir, var olan veri elemanlarında değişiklik önerisi iletebilirler. Veri Sözlüğü Uygulaması'na http://portal.metu.edu.tr/ adresinde yer alan ODTÜ portalının "Uygulamalar" menüsünden erişilebilir. 

BBS Kapsamında Bütçe Teklif Toplama Çalışmaları Otomasyona Alınıyor...

Bütçe Yönetim Süreci kapsamında Bütçe Teklif Toplama işlemleri pilot birimlerle kullanıma alınacaktır. Bu çerçevede Havuz Müdürlüğü, Kafeterya Müdürlüğü, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, İnşaat Mühendisliği, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Merkez Laboratuvarı 2014 bütçe tekliflerini Üniversite Kurumsal Portalı (http://portal.metu.edu.tr) üzerinden verebileceklerdir.

BBS Kapsamında BAP 1 Proje Başvuruları Alınmaya Devam Ediyor...

Bütünleşik Bilgi Sistemi Projesi kapsamında BAP 1 Projeleri kapsamında yürütülen “Yeni Başlayan Öğretim Elemanı” ve “AGEP” proje başvuruları ile ek ödenek ve ek süre talepleri, 2011-2012 yıllarına ait Fakülte ile Enstitü projelerinin ise ek süre taleplerine ait başvurular Üniversite Kurumsal Portalı (http://portal.metu.edu.tr) üzerinden alınmış ve değerlendirilmeye başlanmıştır.

Akıllı Kart İşlemleri İş Bankası Bankamatik Cihazlarından da Yapılabiliyor...

Üniversitemizde Cüzdanmatik cihazları üzerinden yapılan “Hesap Eşleme”, “Sanal Para Yükleme”, “Akıllı Kartınıza Ait Son İşlemler” ve “Hesap Eşleme İptali” işlemleri artık tüm Bankamatik cihazlarından da yapılabilmektedir. Konu ile ilgili yapılması gereken adımlar Bankamatik cihazlarının yanında bulunan afişlerde yer aldığı gibi, http://smartcard.metu.edu.tr/tr/bankamatik-cihazlarinda-akilli-kart sayfasından da gerekli bilgilere ulaşmak mümkündür.

'ODTÜ Web Sitesi - Haftanın Videosu Alanı' Başvuruları Form Aracılığıyla Alınmaya Başlandı...

Üniversitemizde yapılan bilimsel araştırmaları geniş kitlelere duyurmak amacıyla GİSAM (Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından hazırlanmakta olan videolar, 2013 Mart ayından itibaren ODTÜ web sitesi 'Haftanın Videosu' alanında yayınlanmaya başlamıştır. Yayınlanmış videoların arşivine http://www.metu.edu.tr/tr/butun-videolar adresinden ulaşılabilir. Haftanın videosu alanında yaptığı araştırmaların duyurulmasını talep eden araştırmacılarımızın başvurularını almak amacıyla,http://www.metu.edu.tr/tr/haftanin-videosu-alani-icin-basvuru-formu adresinden ulaşılan bir başvuru formu oluşturulmuştur. Bu form aracılığıyla alınan başvurular GİSAM tarafından değerlendirildikten sonra uygun bulunan konular için video üretim aşamasına geçilmekte; son haline getirilen videolar BİDB tarafından ODTÜ web ana sayfası ile kurumsal sosyal ağlar üzerinden yayınlanmaktadır.

Yerleşke İçi ve Dışı Web Önbellekleme Servislerinde Geliştirmeler...

Yerleşke içi web önbellekleme servisi ile yerleşke dışında ulaşılan web sayfaların içerikleri yerel bir sunucuda tutularak isteklerin bu yerel sunucudan hızlıca karşılanması sağlanmakta, kullanıcılarımıza sunmuş olduğumuz İnternet hizmetinin daha hızlı olması mümkün olmaktadır. Bu serviste birtakım iyileştirmeler yapılmıştır. BIDB Ana Sayfası -> Ağ Servisleri -> Yerleşke içi web önbellekleme bölümünde anlatıldığı gibi ilgili servis basit bir şekilde ayarlarlanarak hızlıca kullanılabilir. Yeni düzenlemeler ile, İnternet kullanımında fark edilebilir bir hız artımı sağlamanın yanı sıra, üniversitemizin yerleşke dışı bağlantısındaki yük de hafifletilebilmektedir.

Kütüphane kaynaklarına yerleşke dışından tek kullanımlık şifre ile bağlantı sağlamaya yarayan dış web önbellekleme servisi için de otomatik ayar dosyasını (proxy.pac) desteklemeyen cihazlar kapsamında bir geliştirme yapılmıştır. Sadece el ile ayar yapmak durumunda olan bu kullanıcılarımızın diğer İnternet adreslerine ulaşma problemi, http://netregister.metu.edu.tr adresinden tek kullanımlık şifre alarak bağlantı sağlamaları durumunda çözülmektedir.

Söz konusu ayarların nasıl yapılabileceği BIDB Ana Sayfası -> Ağ Servisleri kısmındaki konu başlıklarında yer almaktadır.

ODTÜ Yeni Sosyal Ağlarda...

ODTÜ mensupları ile ODTÜ'yü tanımak ya da yakından takip etmek isteyenlerle sosyal ağlar üzerinden paylaşım ve etkileşimde bulunulabilmesi amacıyla oluşturulan kurumsal Facebook, Twitter ve YouTube sayfalarına Google Plus ve Pinterest sayfaları da eklenmiştir. ODTÜ sosyal ağları ile ilgili bilgilerehttp://www.metu.edu.tr/tr/sosyal-aglar adresinden ulaşılabilir.

Kafeterya Kafe'de Akıllı Kart ile Ödeme Sistemi Kuruldu...

Öğrencilerimizin Kafeterya Kafe'de ödeme işlemlerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlamak amacıyla bir adet akıllı kart ile ödeme noktası kurulmuştur. Öğrencilerimiz bu ödeme noktasından akıllı kartları ile ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu servisten yararlanmak isteyen öğrencilerimizin, cüzdanmatik veya bankamatik cihazlarından kartlarına para yüklemeleri gerekmektedir.

*******************************************************************************************************************************

 

BİDB Bülteni'nin yeni çıkacak sayıları ile ilgili bilgi almak istiyorsanız bidb-bulten listesine üye olabilirsiniz. bidb-bulten elektronik listesine üye olmak için, http://mailman.metu.edu.tr/mailman/listinfo/bidb-bulten adresinde yer alan formu doldurmanız yeterlidir.